–  születésnapodra –

kőbe kalapálták misztikus vidéken
semmiből tekint most át az óceánon
lefaragták törzsig totem-oszlopfőnek
pápuák öröklött szellemháza-táján
sár-agyagba gyúrták táltos ősatyának
róla zsong a zsoltár őt vigyázza mítosz
holtig andalítja bűvölő profilját
papirusz-tekercsen hieroglif-ágyon
kicserezve bőre mint a múmiáké
másvilági maszkján ékszer és remeklés
duzzadó tökélye mindörökre márvány
athén büszkesége spárta gőgje kínja
róma pénzveretjén hordja vasfegyelmét
s torz a gyötrelemtől veronika gyolcsán
életet lehellő hulla-göngyölegről
mintha még aludnék sejtet ős nyugalmat
pantokrátor üdvén bús bizánci szentség
gondosan kirakva talmi drágakővel
hull alá legendát izzadó falakról
bölcs kolostorokban ócska pergamenre
füst-arany betűk hol glóriát ragyognak
olt szerelmi lángot gyújt lovagvilágot
metszi bibliákba dúcait szigorral
nyomdaprésbe fekszik úgy vezekli vétkét
lent bujálkodik lagúna-karneválon
fent szoborba forr viaszt veszjtve bronzzal
bírja mestereknek dús varázsecsetjét
incseleg szemérmes vásznaikra síklik
friss rinascimentón hízlal óbarokkot
elnagyolva püffed rajzolatja gúnyba
szinte nyög miatta már a nyomdafesték
föl-fölizzik olykor gyilkos indulattal
s már fotografálják pletyka-címlapokra
pírja vér a vásznon mintha gyúanyagból
égne nagyközleben új dimenziókban
cellulóz előbb aztán elérhetetlen
áramkör-körön szédült amorf adatsor

istenarcom oszlik semmivé ha tükrét
gyöngy szemed szelídjét meg nem örökíted
2011.

http://kafe.hhrf.org/?p=50737