– Bartha Rékának –

valaki mindig összesöpri majd
a porladó alexandriákat

költeményekben magasztalódik
fel romjain az artemisz-templom

gondolatról gondolatra fűzik
össze a szétlopott korvinákat

s lehull a szentek arcát borító
babonaság és vakolatréteg

benépesülnek a szellemházak
faragva már új totemoszlopok

hamvaikból mint főnixmadarak
újjászületnek az istenségek

tróját siratni próféciákkal
hiába gyullad föl kasszandra

hagymázas látomások sodrán
palmyra sem veszhet mindörökké