Te pesti srác... - 2016Október 23. közelségét idézi meg az a pódiumelőadás, amellyel megnyitja kapuit Brassóban az első magyar színházfesztivál október 26-án, csütörtök 17.00 órakor a Drámai Színház stúdiótermében.
Laczkó Vass Róbert színművész és Incze Gergely Katalin zeneszerző közös estjét, Te pesti srác (falragaszok forradalma, röplapok szabadságharca) címmel az 1956-os forradalom dokumentumanyagára építette. 
A szövegek többsége korabeli falragasz, újsághír, röplapokon terjesztett irodalmi alkotás, amelyeket eredeti zene, zongorajáték kísér. 
„… 1956 forradalmának a sajtó, a rádióadások mellett a röplap és a plakát a legfontosabb hétköznapi dokumentuma és sokaknak arról a történelmi erejű 12 napról talán az egyetlen féltve őrzött kincse, emléke. Ezt a feltevést mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a forradalom leverését követően a hatalom szigorúan tiltott dokumentummá nyilvánította, meglévő »hivatalos« példányait a levéltárakban zárolt anyagként kezeltette. Éberen őrködött azon, hogy a későbbi nemzedékek, az utókor ne ismerhesse meg ezeken a dokumentumokon keresztül sem 1956 októberének igazi lényegét…” (Kopácsi Sándor)

Az előadóest alapjául szolgáló szövegek szerzői forradalmárok, a szabadságharcot támogató értelmiségiek, száműzöttek, börtönre vagy halálra ítéltek, áldozatok: Eörsi István, Gérecz Attila, Ferencz Lajos, Füst Milán, Heltai Jenő, Jobbágy Károly, Kalotay Mária, Máté Imre, Páskándi Géza, Puskás Attila, Szegő Zsuzsa, Szentkuti Ferenc, Tamási Lajos, Tollas Tibor, Túrmezei Erzsébet, Wittner Mária, valamint számos, a névtelenség homályában maradó ’56-os. A dalszövegek némelyikét emigrációba kényszerült szerzőik személyesen ajánlották a zeneszerző figyelmébe. 

Tisztelet a hősöknek!