2016 03 31 nyiottToresvonalak800 00A jelenkori erdélyi magyar jogtudomány egyik legismertebb és legtevékenyebb képviselője, dr. Veress Emőd ügyvéd, a Sapientia EMTE docense számos szakkönyv szerzője, társszerzője. Magánjogi munkássága laikusok számára nehezen megfogható, de sokatmondó, hogy otthonosan mozog a gazdasági szervezetek jogának történetében az ókori Babilontól a modern tőzsdei részvénytársaságokig. Szívén viseli a magyar, ezen belül is az erdélyi magyar jogtudomány jeles képviselői hagyatékának ápolását, emlékük megőrzését, az erdélyi magyar jogásztársadalom önszerveződését is. Munkájából adódóan több földrész számos országában megfordult már, a szakmai kapcsolatok kiépítése mellett azonban soha nem hanyagolja el az ismerkedést egy adott ország társadalmi és kulturális értékeivel. Nem hagyhatja ki, hogy Hammurapi törvénykönyvét a maga eredetijében is szemügyre vegye. Megrögzött hobbifotós, akinek arra is kiterjed a figyelme, hogy az egzotikumot a múlt század eleji polgári szépérzék fekete-fehérjében örökítse meg.

A Györkös Mányi Albert Emlékház Nyitott szemmel c. sorozatában 2016. március 31-én, csütörtökön este 6 órától sorra kerülő Törésvonalak című beszélgetés fókuszpontja Libanon, ám arról sem feledkezünk majd el, hogy a Közel-Kelet egyes jelenkori összefüggéseinek fényében mutassuk be a cédrusok hazáját. Az est házigazdája Laczkó Vass Róbert. Mindenkit szeretettel várunk!

Rászletek: www.emke.ro

Esemény: https://www.facebook.com