2016 06 12 IndianokUnitáriusok800 00Június 15–19. között immár negyedik alkalommal kerül megszervezésre a Kolozsváron működő unitárius egyházi szervezetek és intézmények közreműködésében a Nyitott Kapuk a Kolozsvári Unitáriusoknál nevű programsorozat. Az idei rendezvény vezérgondolata a különböző aktuális társadalmi kérdésekre és kihívásokra adott sajátos, unitárius válasz.

A rendezvénysorozat egyik záróeseményeként Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András zongorista közös szerzői- és előadóestjét, az Indiánok nem hagynak cserben minket… c. zenés történelemórát, “stand-up-tragedyt” láthatja ismét a kolozsvári közönség a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György Dísztermében 2016. június 19-én délután 18 órai kezdettel.

Sokan, sokféleképpen verselték, énekelték meg a magyarság ezerszáz éves krónikáját a Kárpát-medencében. Talpon, ha úgy tetszik: nyeregben maradásunk történetét „meglovagoló” szerzeményeket ígér Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András zongorista közös szerzői és előadóestje, mely a kortárs magyar irodalom közéleti és történelmi tárgyú verseiből válogat, ezeket kívánja krónikás énekek formájában „helyzetbe hozni”.


Indiánok a Rádióban - 2016„Romantikából és hejehujaságból kapunk eleget ahhoz, hogy ránk férjen a görbe tükrös önismeret is – indokolja a versek választását Laczkó Vass Róbert – Ez az előadás olyan közönség számára készült, amely fogékony az önmagával való szembenézésre. Megválaszolhatatlan vagy megválaszolatlan kérdésekkel bombázzuk a hallgatókat, továbbgondolásra és válaszadásra, önismeretre és önmagával való szembenézésre késztetni őket.”

A rendezvénysorozat eseményein mindenkit szeretettel várnak felekezeti hovatartozásuktól függetlenül!