1

rút öregasszony
városa romjain ül
pallasz athéné
kő kövön isten
kész csoda hogy van dárda
hegyéről kedve
fakasztani még
szikla kopár taraján
szűz olajágat

bölcsei porrá
lettek széttöredeztek
a metaforák
daktilusán a
versláb kibicsaklott a
hexameterből
igyekezetét
azóta nem illeti
babérkoszorú
2

savasesőben
áznak lerongyolódott
kariatidák
lágy kövületként
elegük lett a zsúfolt
akropoliszból

iszonyú torzók
csonkja sajog most bennünk
gyönyörű romlás
kínja köré font
végtelen ölelés a
hiányzó végtag

szikrázik a kő
maradék idomoktól
feldúlt szerelem
bajnokok ajkán
meg sose gyógyul a csók
sebhelyes ívek

faragott álmok
rostján gyorsul az élet
fut marathónig
a hír hogy athén
együtt rogy le spártával
thermopülénél
3

attika csücskén
izzad a márvány szemben
az alkonyattal

feslett szirének
tenger vizétől ittas
fecsegő lányok
incselkednek
a bosszúszomjat habzó
poszeidónnal

fojtogatják az
árapállyal szaggatott
peloponnészoszt

Szunion, 2016. február 14.